“Wat vieren we eigenlijk op 21 juli ?”, was de vraag aan vele politici op onze nationale feestdag. Ooit dacht ik dat we op 21 juli nog steeds een dagje vrij kregen omdat we meer dan 175 jaar geleden de Nederlanders terug naar huis hadden gestuurd. Niets is blijkbaar minder waar; we herdenken immers het feit dat Leopold I de grondwettelijke eed aflegde in 1831. Tja, je kan ook niet alles weten in dit land. Kandidaat premier Yves Leterme verwarde de Brabançonne met de Marseillaise en kroonprins Laurent verscheen in maatpak op het defilé omdat –ondanks alle dotaties- zijn uniform van de zeemacht te klein was geworden. Met deze kennis van zaken hebben we zelfs op 21 juli 2008 nog geen nieuwe regering … Op naar een nieuwe werkweek dus.