Open brief van een bezorgde Antwerpenaar

NU ANDERS

Onze haven, industrie, diamant en bedrijven zorgen voor heel wat welvaart. In de provincie Antwerpen produceren we met zijn allen 17% van het bruto binnenlands product, en dat is meer dan in 8 van de 27 Europese lidstaten.
Dat zoveel Antwerpenaren werken, sparen en ondernemen, is cruciaal voor de fi nanciering van onze sociale zekerheid. Je kan immers maar herverdelen wat eerst door arbeid is verdiend.
Wij maken ons daarover grote zorgen. Op werken en ondernemen betalen we in dit land torenhoge belastingen. Het aantal startende ondernemingen daalt, veel bedrijven gaan over kop, de werkloosheid stijgt tot ver boven het Vlaamse gemiddelde. Het ondernemersklimaat in onze stadsregio wordt bovendien ernstig ondergraven door de dramatische en aanslepende mobiliteitsproblemen die al lang hadden moeten opgelost zijn.
Op 14 oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In de grootste stad van Vlaanderen hebben deze verkiezingen een uitzonderlijk belang. Wij denken dat het beleid dringend de hand aan de ploeg moet slaan.
Wij Antwerpenaars hebben nood aan mensen op het Schoon Verdiep die de belangen van Antwerpen consequent durven verdedigen in de stad en in Brussel, die beslissingen nemen en die vervolgens een schop in de grond durven steken. Geen marketing slogans, maar daden.
De (bezorgde) Antwerpenaar.