Voor de vrijemarkteconomie heb ik verwezen naar het sprookje van Pieter Casneuf. Het verhaal over ons belastingsysteem heeft Geert Noels reeds in 2008 (sic) in zijn Econoshock boek geschreven.